17.01.15 | SAPs Forretningsudvalg

Tip en ven       |     Print  

Kommentar: Støt Syrizas kamp mod Trojkaen

Frem mod det græske parlamentsvalg d. 25. januar er europæiske regeringer, finansielle institutioner, den europæiske centralbank m.fl. allerede i fuld gang med at angribe Syriza. Der bliver hårdt brug for dansk og europæisk solidaritet med Syrizas krav om en europæisk gældskonference og ret til et brud med EU’s nyliberalisme.

Fra den tyske regering lyder trusler om, at man er villige til at lade Grækenland ryge ud af eurozonen, hvis Syriza vinder valget, og på DR kunne man læse investeringsbanken Carnegies advarsler om, at en Syriza-regering vil betyde såvel stigende arbejdsløshed som pres på boligmarkedet i Danmark. Sådanne trusler har til formål dels at skræmme den græske befolkning fra at bringe Syriza til magten og dels at undergrave den solidaritet i resten af den europæiske befolkning, som en kommende venstrefløjsregering i Grækenland kan få brug for, hvis den skal gennemføre et opgør med nyliberalismen.

Syrizas program
Ud over at gøre op med gældsbyrden og sparepolitikken vil Syriza konkret: forhindre massefyringer, genetablere en mindsteløn på 751 euro, oprette en statsbank og en institution til kontrol af banker og finansielle institutioner, indføre gratis sundhed, transport, mad og el for indtægtsløse indbyggere, indføre progressiv skat, skat på store ejendomsbesiddelser og meget mere. (Læs deres valgprogram her). En god og grundig analyse af Syrizas udfordringer og dilemmaer på vej mod regeringsmagten og med regeringsmagten kan læses  på modkraft.dk.

Dette program for en Syriza-regerings første skridt vil på én gang skabe umiddelbart vigtige fremskridt for den græske arbejderklasse, der lider under en humanitær katastrofe som følge af Trojkaens diktater, velvilligt ført ud i livet af den græske regering. Samtidig vil det signalere til hele Europa, at en anden politisk vej end nyliberalismens er mulig. Det vil indgyde håb og solidaritet for et alternativ til EU’s brutale krisepolitik.

Under det enorme pres udefra og indefra har Syrizas ledelse de seneste to år dog holdt sig tilbage med nogle af de mere radikale dele af partiets program, som f.eks. nationalisering af banker og villighed til at forlade euroen. Partiet er blevet mere topstyret, og partiets egen venstrefløj har kritiseret ledelsen for ikke at prioritere og organisere den folkelig mobilisering.

Historisk chance
Det har fået nogle dele af venstrefløjen til at tøve med at vise opbakning til partiet, af frygt for at Syriza vil tilpasse sig Troikaen. Men med en sådan tøven svigter man den historiske chance, som det græske valg repræsenterer. En Syriza-valgsejr og endda en Syriza-regering er ikke i sig selv garanti for noget, alene fordi den vil blive mødt af hård modstand fra EU og økonomisk sabotage. Men det vil ikke desto mindre være det tiltrængte springbræt for en betydeligt styrket kamp mod nyliberalismen i Grækenland og resten af Europa, som der i den grad er brug for. Omvendt vil et skuffende valg for Syriza være et alvorligt tilbageslag.

Venstrefløjen i resten af Europa, herunder Danmark, har en stor opgave i forhold til kampen i Grækenland. Danske koncerner og finansinstitutioner er med til at true den græske befolkning. For nogle år siden trak Novo Nordisk en række diabetes-produkter tilbage fra det græske marked, fordi de græske myndigheder pålagde dem at sælge varerne til lavere priser, som grækerne havde råd til.

Den danske regering sidder med i EU, IMF og Verdensbanken, som står i spidsen for den kampagne, der skal fratage grækerne retten til at vælge sin egen regering. Da Danmark havde formandskabet af EU, lagde Helle Thorning-Schmidt ikke fingrene imellem, når hun truede den græske regering med bål og brand, hvis den ikke gennemførte trojkaens nyliberalistiske diktater.

Solidaritet i Danmark
Vores første opgave er derfor at forsvare grækernes ret til at vælge den regering, de ønsker; deres ret til at bryde med Trojkaens diktater. Vi må kræve af den danske regering, at den taler imod institutionernes afpresning, og vi må protestere mod de danske virksomheder, som saboterer Syriza før og efter valget.

Den næste opgave er at forklare, hvorfor Syrizas regeringsprogram vil gavne grækerne og i anden omgang hele den europæiske arbejderklasse.

Samtidig må vi støtte den græske arbejderklasses fortsatte mobiliseringer, selvstændige initiativer og opstilling af politiske krav. Det er den mobilisering og radikalisering, der kan sikre at en Syriza-regering står fast overfor Trokaens repressioner, og som kan gøre det muligt for den.

Grundlaget for at kunne opbygge en dansk solidaritet med Syriza og den græske arbejderklasse er at imødegå skræmmekampagnen og myterne om:
- at den græske befolkning er dovne og har ansvar for gælden, som græske kapitalejere, korrupte embedsmænd og den græske regering har skabt
- at den tyske regering og andre EU-regeringer har reddet Grækenland ved at låne dem yderligere penge. Det eneste, de har reddet, er tyske banker, som havde lånt græske private og den græske stat penge (til høje renter - vel vidende, at det var risikabelt), men som bagefter skulle sikres mod tab.
En vigtig opgave i Danmark og resten af EU-landene er nemlig også at bakke op om Syrizas krav om en europæisk gældskonference, der kan nedskrive gælden og stoppe det horrible pres, gældsbyrderne i øjeblikket lægger på de offentlige budgetter i Grækenland og andre, især sydeuropæiske, lande.

SAP’s forretningsudvalg, den 16. januar 2015

Tip en ven       |     Print  

Ingen kommentarer endnu...

Skriv kommentar

For at undgå misbrug skal du nedenfor i feltet "Kodeord" indtaste: R75SX9
Kodeord:
Navn:
E-mail:
Overskrift:

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk