Print  print

Fjerde Internationale

SAP er den danske afdeling af Fjerde Internationale. Fjerde Internationale er en international sammenslutning af revolutionære partier i over 40 lande.

Sammen udvikler vi vores analyser af verden og bud på, hvordan kampen for socialisme kan føres videre. Når kapitalisterne og de nyliberale er internationalt organiserede, er der også behov for, at vi er det. Kampen mod kapitalismen kan bedst forstås, når man ser den i et internationalt perspektiv. 

Ligesom SAP i Danmark er med til at opbygge Enhedslisten og ungdomsorganisationen SUF, har Fjerde Internationales sektioner i andre lande igennem de senere år været med til at opbygge bredere antikapitalistiske partier. En ny internationale, på grundlag af disse bredere organisationer, er desværre endnu ikke i sigte.

Fjerde Internationale organiserer bl.a. internationale møder og skolingsseminarer – samt en international ungdomslejr hver sommer.

Fjerde Internationales historie går tilbage til 1938, hvor den blev grundlagt af Leo Trotskij.

Trotskij var en af lederne af den russiske revolution i 1917, men blev udvist af Sovjetunionen og myrdet i 1940 af Stalin, som fik magten i Sovjetunionen. Trotskij kæmpede mod den bureaukratiske og diktatoriske udvikling, der skete i Sovjetunionen i 1920'erne og 1930'erne, og at de kommunistiske partier over hele verden efterhånden blev fuldstændig underlagt det sovjetiske bureaukratis interesser. Han opfordrede til en international socialistisk revolution i modsætning til at opbygge socialismen i ét land.  

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk