Print  print

Program for Socialistisk Arbejderpolitik, del 3

Vedtaget af SAPs Landsmøde 13. november 2016.

Dette er del 3 af Program for Socialistisk Arbejderpolitik - del 1 og 2 kan læses her og her!

SAP er med i Fjerde Internationale
SAP er den danske sektion af Fjerde Internationale (FI), som er en sammenslutning af revolutionære partier og organisationer over hele verden. I Fjerde Internationale er vi fælles om de overordnede politiske spørgsmål og diskuterer frit og demokratisk med hinanden. Hver sektion er rodfæstet i den nationale politiske virkelighed og indarbejder på frivillig basis den politik, som FI vedtager.

FI blev grundlagt i 1938, da det ikke længere virkede realistisk at forandre Tredje Internationale, der var blevet underlagt det stalinistiske diktatur i Sovjetunionen. Fjerde Internationales sektioner har med få undtagelser aldrig været store partier i arbejderbevægelsen. Den blev grundlagt på et tidspunkt, hvor reaktionen havde fremgang i blandt andet Tyskland, Spanien og Frankrig, og i oktoberrevolutionens hjemland, Sovjetunionen, angreb det stalinistiske bureaukrati hele den gamle generation af bolsjevikker og henrettede den i tusindvis.

Men Fjerde Internationale overlevede forfølgelser fra både stalinistiske og kapitalistiske magthavere, kom igennem verdenskrigen og den kolde krig, og fungerer i dag trods sin beskedne forankring som et nyttigt redskab. I Amsterdam, Islamabad og Manila har Fjerde Internationale skoler, hvor medlemmer kan komme på skolingskurser, og hvor man kan afholde konferencer og ledelsesmøder. Møder på forskelige niveauer gør det muligt at lære af hinanden, men også at støtte hinanden, eller at tage internationale initiativer. En af de vigtigste aktiviteter siden midten af 1980´erne er den internationale ungdomslejr hver sommer, hvor flere hundrede unge revolutionære mødes i en uge og udveksler erfaringer, får inspiration og hører politiske oplæg.

En Internationale skal ikke fungere som et kommandocenter, der fastlægger og bestemmer kursen for partierne i de enkelte lande. Det var sådan, Tredje Internationale (Komintern) fungerede under Stalins herredømme, hvor både det danske og alle andre kommunistiske partier fik udstukket ordrer fra Moskva. Det havde intet at gøre med demokratisk medlemsindflydelse og fungerede ikke. Det skal være op til partierne i de enkelte lande at lægge taktikken for deres kamp i deres land.

Frem mod en ny Internationale
Nødvendigheden af international organisering er lige så relevant for de antikapitalistiske organisationer, som vi er med til at opbygge, som det er for SAP. Vi arbejder derfor for, at Enhedslisten og SUF indgår i samarbejde med venstrefløjsorganisationer i resten af verden. Hvis en Internationale virkelig skal have væsentlig betydning for den internationale klassekamp, skal den være meget bredere end den nuværende Fjerde Internationale, det vil sige at den skal have tilslutning fra partier med massebasis.

Opbygningen af en ny og bredere anti-kapitalistisk Internationale må bygge på en politisk enighed om grundlæggende spørgsmål. En international politisk sammenslutning skal bestå af partier, der er antikapitalistiske og aktive i klassekampen, som ikke accepterer at deltage i eller støtte en regering, der indordner sig kapitalismens begrænsninger, eller som støtter undertrykkende regimer, fordi disse bliver set som opposition til USA.

En international samling af revolutionære socialister må ikke blive bremset af, at man bygger på forskellige historiske traditioner. Det væsentligste er analysen og den politiske praksis af virkeligheden i dag, – og ikke hvem der havde ret eller uret i et bestemt land på et bestemt tidspunkt for mange år siden. Nye spørgsmål, som for eksempel den globale flygtningekrise, klimakrisen eller undertrykkelsen af seksuelle mindretal, trænger sig på som lige så vigtige, eller vigtigere, at forholde sig til, som historiske uenigheder, der en gang førte til splittelser.

Udvikling af mulighederne for en bredere Internationale sker gennem en kombination af kamperfaringer og politiske diskussioner. Derfor støtter vi også, at Enhedslisten og SUF samarbejder kritisk med partier og organisationer, som ikke i deres nuværende praksis og politik er klart antikapitalistiske. Fjerde Internationale indgår ofte i bredere internationale initiativer og inviterer jævnligt gæster til nogle af FI’s egne aktiviteter, bl.a. seminarer på Fjerde Internationales skoler. På samme måde som vi opfatter SAP som et redskab til at opbygge et bredere socialistisk parti, Enhedslisten, i Danmark, ser vi også Fjerde Internationale som et redskab i en international reorganisering.

 

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk