29.01.17 | SAPs Forretningsudvalg

Tip en ven       |     Print  

Kommentar: Skoleeleverne må kæmpe for deres frihed

Søndag den 15. januar udskrev Lars Løkke Rasmussen "skolevalg" til afholdelse den 2. februar, så i disse dage kører valgkampen på højtryk. Den mest populære mærkesag i dette års skolevalg er "kortere skoledage i folkeskolen". Det er et krav, som er helt forståeligt - og som elevbevægelsen kan mobilisere til kamp for, også efter den 2. februar.

At diskussionen om skoledagens længde er noget, der fylder meget hos eleverne, kan ikke komme bag på nogen. I oktober sidste år kunne Politiken og Folkeskolen referere en SFI-undersøgelse, der viste at 82 procent af eleverne synes, at skoledagen er for lang.

Det er en fiasko for folkeskolereformen. En meget forudsigelig fiasko - for en reform, der blev båret på ryggen af et massivt angreb på lærernes arbejdsforhold, som underminerede fagforeningens kontrol med arbejdstid og arbejdsbelastning. En reform, der bare ville give eleverne "mere undervisning for pengene", dvs. discountundervisning og opbevaring, på bekostning af velforberedt og varieret undervisning.

Og en reform, der bygger på et indskrænket syn på skolens formål: Skolen er ikke til for børnenes skyld, snarere omvendt! Det dominerende uddannelses- og læringssyn er, at børnene skal blive så dygtige som muligt – ikke for deres egen skyld, så de både nu og i fremtiden kan leve et godt liv, men for at de kan indgå som effektive soldater i det globale konkurrencesamfund.

Skolen for erhvervslivet?
Det giver sig udtryk i formuleringer som "Børnene er Danmarks vigtigste råstof" og "Det er børnene, vi skal leve af i fremtiden". Hvor rigtigt dette end måtte være, sætter det børnenes ret til at leve og være hele og fulde mennesker i anden række.

Det giver sig udtryk i test-tyranni og tilsvarende skævvridning af de pædagogiske mål.

Det kommer f.eks. også til udtryk, når man taler om elevernes trivsel. Trivslen er vigtig, fordi børnene lærer bedre, når de trives – ikke fordi de har ret til et godt liv, også mens de er børn.

Det betyder at man allerede fra vuggestue- og børnehavealderen taler om, hvad der skal til for at gøre børnene skoleparate – aldrig om, hvad der skal til for at gøre skolen børneparat, og den enkelte skole parat til lige præcis de børn, der går der.

Der er brug for en helt anden skolepolitik - med det gamle venstrefløjsslogan "Skolen for livet - ikke for erhvervslivet" som overskrift. Der er brug for en "elevernes skole".

Skoledemokrati
En del af kampen for "elevernes skole", er kampen for skoledemokrati.

I dag detailstyres folkeskolen fra Christiansborg. Det lidt, der ikke er bestemt fra Christiansborg, bliver fastlagt i kommunalbestyrelserne, og hvis der er noget som helst selvbestemmelse tilovers til den enkelte skole, ligger det hovedsagligt hos skolelederen. Det skal der gøres op med. Der skal indføres brugerdemokrati, så folkeskolen i langt højere grad styres af eleverne - sammen med lærerne og (i de mindre klasser) forældrene.

Lokal organisering og kamp
Folkeskoleelevernes krav om kortere (og bedre) skoledage er et godt sted at starte kampen for elevernes skole her og nu.

Det drejer sig om at kræve ordentlige ressourcer - på de kommunale budgetter. For det første til mere tid til pædagoger og lærere, så de kan forberede og tilrettelægge undervisningen, så den passer til de børn, der er i klasserne - men også til den forlængede åbningstid i fritidshjem og SFO´er.

Det drejer sig også om elevernes kamp for indflydelse. Det er nemlig allerede nu muligt lokalt at forkorte skoledagene og indføre to-lærerundervisning, hvis skolerne ønsker det, og kommunalbestyrelsen tillader det.
Derfor er det muligt at rejse kampen for kortere skoledage og de nødvendige ressourcer lokalt. Hvis man har organiseret et stærkt elevråd på skolen. Hvis man har dannet et fælleselevråd i kommunen, der kan samle kampen.

Og hvis man også har fået en alliance med lærerne og forældrene op at stå - ja, så er der faktisk en mulighed for at få nogle sejre i hus. Ikke mindst i et år med kommunalvalg...

Helt i forlængelse af dét, de måske 200 SUF´ere, der i disse uger er ude til valgmøder på skolerne, sikkert har stået og sagt (måske med lidt andre ord):

"Stem Ø på valgdagen - og styrk kampen i hverdagen!"

Det er jo det, det handler om.

SAPs forretningsudvalg, den 29. januar 2017

 

 

Tip en ven       |     Print  

Ingen kommentarer endnu...

Skriv kommentar

For at undgå misbrug skal du nedenfor i feltet "Kodeord" indtaste: ctzSTP
Kodeord:
Navn:
E-mail:
Overskrift:

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk