09.04.17 | SAPs Forretningsudvalg

Tip en ven       |     Print  

Kommentar: Demokratiske rettigheder for alle!

Simon Emil Ammitzbøll har fremsat et lovforslag, der vil fratage udvisningsdømte borgere på såkaldt ”tålt ophold” i Danmark deres stemmeret til kommunale og regionale valg. Før forslaget var endeligt formuleret, udtalte Enhedslistens retsordfører sig positivt om dette - og efterfølgende har et flertal i hovedbestyrelsen bakket ham op. Heldigvis har forslaget endnu ikke været i folketingssalen. Så Enhedslisten kan stadig nå at rette op på denne fejltagelse, der vil være et klart brud med den principfaste kamp for demokratiske rettigheder og svage grupper, som ellers kendetegner partiet.

En del af de mange udlændingepolitiske stramninger har handlet om at give kriminelle med udenlandsk statsborgerskab en udvisningsdom som en særlig tillægs-straf - uanset om de har levet i Danmark i mange år eller hele deres liv. Enhedslisten har konsekvent kæmpet imod denne diskriminerende ekstra-straf til folk, der har udstået deres straf. I 2011, da denne lovgivning blev skærpet yderligere - til at omfatte alle med en fængselsdom over 7 dage (!) - sagde daværende retsordfører for EL, Line Barfod, f.eks. følgende:

”Dertil kommer så, at jeg simpelthen ikke forstår, hvordan man kan synes, at det er et fair samfund, et retfærdigt samfund, hvis to unge mænd, der f.eks. begår et biltyveri og ellers har fuldstændig ens vilkår, får så voldsomt forskellige straffe, at den ene får en ganske kort fængselsstraf og derefter kan komme videre i sit liv, mens den anden bliver udvist til et land, som vedkommende måske aldrig har opholdt sig i tidligere. Det er en meget, meget stor forskelsbehandling, når vi taler om kriminalitet, der ikke er særlig grov.”

Enhedslisten i front mod ”forfærdelige forhold”
I samme ordførertale kom Line Barfod også ind på dem, der derved havnede i et måske livslangt ”tålt ophold”:
”Men der vil også være flere, der kommer på tålt ophold. Der vil være flere mennesker, som bliver udvist, men som ikke kan udsendes af Danmark, f.eks. fordi de risikerer tortur eller anden forfølgelse, og som så skal være i Danmark under de forfærdelige forhold, som det er at leve på tålt ophold.”

Gang på gang har Enhedslisten kritiseret, at mennesker skal leve i årevis i dette limbo. Alle, der af den ene eller den anden grund faktisk må leve deres liv i Danmark, skal naturligvis have opholdstilladelse, med de rettigheder der knytter sig til dette. Senest handlede det i 2016 om retten til arbejde, hvor Johanne Schmidt Nielsen bl.a. sagde:

- Jeg synes, det er problematisk, at folk, der har udstået deres straf, kan ende på tålt ophold i årevis - potentielt set på livstid - uden ret til at arbejde.

Omvendt har både DF og den såkaldte integrationsminister udtrykt ønske om det stik modsatte, nemlig at tålt ophold skal gøres endnu mere utåleligt. Ammitzbølls forslag er blot et lille element i dette. Ikke desto mindre er det jo, hvad demokrati angår, et ganske dramatisk skridt i den forkerte retning: At mennesker, der har levet mindst tre år (ellers har de nemlig slet ikke erhvervet stemmeretten til lokale valg) og i mange tilfælde hele livet eller hele deres voksne liv i Danmark, bliver frataget deres stemmeret. Endda selv om mange af dem måske også kommer til at tilbringe resten af deres liv i her landet.

Logik?
Det er på den baggrund ganske uforståeligt, at Enhedslisten skulle støtte dette forslag. Det nærmeste, vi er kommet et egentligt argument for støtten, er følgende skriftlige begrundelse, som tilsyneladende var baggrunden for hovedbestyrelsesflertallets opbakning:

”I forhold til udvisning er det Enhedslistens opfattelse, at reglerne er for strenge, og at tilknytningen til Danmark burde vægtes tungere i udlændingelovens udvisningsregler. Vi mener imidlertid samtidig, at det er helt logisk, at valgretten følger retten til at opholde sig i Danmark. Hvis man ikke har en opholdstilladelse, så mener vi, det er ulogisk at have stemmeret.”

Med andre ord: ”Egentlig vil vi helst give dem opholdstilladelse - men når I ikke vil det, hjælper vi jer gerne med også at tage stemmeretten fra dem, for det er logisk, at det hænger sammen!”

Men hvis dét er ”logisk”, er det en logik, der kan føre vidt omkring: ”Egentlig vil vi helst afskaffe militæret, men når I ikke vil det, hjælper vi jer gerne med bevillinger til nogle nye jagerfly, for det er logisk, når de gamle nu faktisk er slidt op.”

Eller hvad med den her: ”Egentlig vil vi helst afskaffe forsørgerpligten, men når I ikke vil det, hjælper vi jer gerne med også at indføre forsørgerpligt for samboende og kollektiver, for det er logisk”?

Eller bare den helt nærliggende: ”Egentlig vil vi helst give dem opholdstilladelse - men når I ikke vil det, skal de selvfølgelig heller ikke have arbejdstilladelse, for det er logisk, at det hænger sammen.”

Men hovsa, hvad var det nu lige, vi mente om det?

En om´er
Sagen er faktisk ikke spor indviklet. Det turde ligge til højrebenet, at Enhedslisten hårdnakket forsvarer stemmeretten for en gruppe, der har boet i landet i flere år (med opholdstilladelse) og oftest har udsigt til at blive boende her i en årrække fremover (uden). Ikke i mindre grad, når det er en i forvejen udsat gruppe, der i mange tilfælde har været udsat for et ”dobbeltstraf-overgreb”, som vi er indædt imod.

Enhedslisten går ind for at udvide demokratiet, ikke indskrænke det. Vi forsvarer de svagestes rettigheder. Og vi forsvarer uden tøven de grundlæggende rettigheder - som demokratiske rettigheder og retssikkerhed - også for grupper, der kan indeholde usympatiske og upopulære elementer, om det så er krigsforbrydere, terrorister eller narkosmuglere. Det har Enhedslisten heldigvis en stolt tradition for, når andre partier er gået amok med bandepakker, antiterrorlove osv.

Det er surt, at retsordføreren er blevet fanget på det forkerte ben. Det er endnu mere surt, at en sikkert årsmøde-forberedelses-fortravlet - og/eller lidt for autoritetstro? - hovedbestyrelse har ladet sig spise af med noget snik-snak og blåstemplet det. Men heldigvis er det ikke for sent at lave en om´er: Forslaget har end ikke været i folketingssalen endnu.

Retsordføreren kan f.eks. skynde sig at gøre som SF-ordføreren Jacob Mark, der overnight ændrede syn på ”nødbremseloven” med følgende begrundelse:

- Det burde jeg have set før, men ikke desto mindre er det den erkendelse, jeg kommer frem til. Det er simpelthen, fordi jeg har gået og tænkt over det…

Ellers må man håbe, at Enhedslistens udviklede medlemsdemokrati stadig kan nå at rette kursen op.

SAPs forretningsudvalg, den 8.april 2017

NB: I næste uge holder SAPs forretningsudvalg og ugekommentaren påskeferie. Den holdes for øvrigt på SAPs åbne påskeseminar, som man stadig lige kan nå at tilmelde sig - se nærmere her:
http://socinf.dk/userfiles/pdf/PS-2017.pdf

Tip en ven       |     Print  

Ingen kommentarer endnu...

Skriv kommentar

For at undgå misbrug skal du nedenfor i feltet "Kodeord" indtaste: IXtOEx
Kodeord:
Navn:
E-mail:
Overskrift:

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk