Print  print

International Socialistisk UngdomsLejr (ISUL)

Siden starten af 1980'erne har Fjerde Internationale hvert år arrangeret en sommerlejr for unge socialister.

På lejren mødes ca. 500 unge socialister fra det meste af Europa. Desuden plejer der også at komme folk fra Fillipinerne, Latinamerika, Nordafrika og Mellemøsten.
På denne måde er ISUL en virkelig god mulighed for at høre om situationen i de andre lande, om de kampe unge fører verden over og hvordan de gør det.
Erfaringsudvekslingen og diskussionerne fører ofte til nye opdagelser, forståelser og ideer. Mange gange får man helt andre vinkler på de samme temaer, som man selv arbejder med derhjemme.

Se også den internationale hjemmeside på:
internationalcamp.org

Vi forsøger også at omsætte vores idéer om social retfærdighed, respekt for forskelligheder, og demokratisk medindflydelse i praksis. Eksempelvis har vi en lejrvaluta, der tager hensyn til de forskellige landes levestandarder

Udover det politiske udbytte kan man også regne med at få en god portion fest, hygge og nye venner med hjem i bagagen. Tiden mellem møder er ofte mindst ligeså givtig, når man skal skabe kontakter og lære hinanden at kende. Vi er sammen i en uge og der bliver snakket, sunget og festet, alt i alt en god basis for samtidigt samarbejde på tværs af grænserne.

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk