Print  print

Sådan er vi organiseret

SAP er lokalt organiseret i afdelinger i de byer, hvor vi er nok medlemmer til at der er grundlag for det – aktuelt i København, Århus og Roskilde. Afdelingerne holder medlemsmøde ca. en gang om måneden. Ligeledes en gang om måneden udkommer også SAP’s interne blad, Medlems Bulletin.

En gang om året holder vi landsmøde, der er åbent for alle medlemmer. Her lægger vi de overordnede linjer for det kommende års arbejde og vælger en landsledelse, der med ca. 6 møder om året er organisationens ledelse imellem landsmøderne.

Desuden mødes mange af SAPs medlemmer på det åbne firedages påskeseminar, der er ramme om en række politiske møder og workshops.

Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg, der varetager den daglige ledelse. Forretningsudvalget sørger blandt andet for at udarbejde SAP’s politiske ’ugekommentar’.

En vigtig arbejdsgruppe er redaktionen for Socialistisk Information, SAP’s udadvendte blad, der kommer dels som netmagasin hver 14.dag, dels som kvartalstidsskrift.

De unge SAP’ere har en arbejdsgruppe, SAP-U, der bl.a. arrangerer dansk deltagelse i Fjerde Internationales åbne, Internationale Socialistiske Ungdomslejr (ISUL) hver sommer.

Socialistisk Arbejderpolitik - Studiestræde 24, o.g. 1.sal - 1455 København K - (+45) 3333 7948 - sap@sap-fi.dk